francise, business, brand

INFOGRAFIK : PELABURAN UNTUK MEMILIKI PERNIAGAAN FRANCISE

Menurut Persatuan Francais Malaysia (MFA), dari sudut konsep komersial francais adalah satu kaedah pemasaran yang berasaskan pemberian hak dan tanggungjawab bagi menjalankan sesuatu perniagaan menggunakan tanda nama atau tanda niaga, sistem, lokasi atau kawasan dan jangka masa yang ditentukan.

Dari sudut perundangan (Akta Francais) pula, francais adalah kontrak atau perjanjian sama ada secara nyata atau tersirat, secara lisan atau tertulis di antara 2 orang atau lebih. Dalam kata lain, francaisor memberi francaisi hak untuk mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais yang ditentukan oleh francaisor selama tempoh yang ditentukan oleh francaisor.

Berikut adalah Contoh Jenama Francais dimana Anggaran Modal Pelaburan yang diperlukan untuk mempunyai perniagaan tersebut. 

francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand
francise, business, brand

Jadi, jika anda berkira-kira ingin memulakan perniagaan secara Francais’ eloklah dengan mendapat maklumat yang tepat serta terperinci melalui Persatuan Francais Malaysia (MFA), supaya cita-cita anda untuk menjalankan perniagaan jenis ini lebih terjamin dan berjalan dengan baik.
Sumber : kaki share

Selamat Berniaga !  😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *